CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CONDOTEL DỰ ÁN VOGUE RESORT

Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10% giá trị (không gồm VAT)/năm (đảm bảo giá trị theo VND). Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ CTCT do khách hàng chịu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

chính sách condotel vogue resort nha trang

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CONDOTEL VOGUE RESORT NHA TRANG